GAPI – Psicologia i logopèdia

GAPI - Psicologia i logopedia

Pg. de Maragall, 70, 08041 Barcelona

T. 93 349 29 54
M. 675 73 00 15
gapi@gapipsicolegs.com

Visitar website

GAPI, un espai de confiança i qualitat

GAPI compta amb més de 30 anys d’existència com a centre especialitzat en psicopedagogia, logopèdia, psicologia clínica i neuropsicologia. El formem un equip de professionals qualificats amb àmplia experiència, per a oferir la millor atenció a nens, nenes, adolescents i adults, de manera personalitzada.

PSICOLOGIA
Millorem el malestar emocional de la persona, dotant-la d’estratègies per restablir-ne l’estabilitat i l’equilibri. Oferim un espai agradable, d’escolta, reflexió i acompanyament.

Fòbies/ Ansietat/ Depressió/ Anorèxia i bulímia/ Obsessions/ Dificultats en les relacions socials/ Trastorns de la son/ Dols per pèrdues, separació, etc.

LOGOPÈDIA
Tractem dificultats i trastorns de la parla i del llenguatge, d’infants, adolescents i persones adultes. El tractament es realitza de manera individual.

Dificultats d’articulació i/o fluïdesa/ Dislèxia, disgrafia, disortografia/ Retard de parla o llenguatge/ Afectacions per trastorns neurològics (afàsia, disàrtria, alèxia, agrafia) / Deglució atípica, mals hàbits orals…

PSICOPEDAGOGIA
Abordem dificultats i trastorns d’aprenentatge, junt als aspectes emocionals associats (baixa autoestima, inseguretat, poca tolerància a la frustració…)

Dificultats en la lecto-escriptura/ Dificultats en el raonament matemàtic/ Dèficit de memòria/ Atenció-concentració. TDAH/ Problemes de lateralitat, percepció, orientació espacial i temporal/ Tècniques d’estudi.

NEUROPSICOLOGIA
Oferim tractament de funcions cognitives alterades, degut a Traumatisme Cranioencefàlic, ictus, tumor o malalties neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson o esclerosi múltiple).

Atenció/ Velocitat de processament/ Memòria/ Gnòsies/ Llenguatge/ Praxies i funcions executives/ Afectacions conductuals o emocionals.

Amb infants i adolescents, es tracten Trastorns del desenvolupament: TDAH/ Trastorns específics de l’aprenentatge/ Discapacitat intel·lectual/ TEA).

 

ASSESSORAMENT EN PRIMERA INFÀNCIA

Assessorem a famílies amb infants fins als 6 anys, en relació a àrees com:
L’hàbit de dormir/ Dificultats amb l’alimentació/ Abordatge de rebequeries/ Canvis familiars: naixement d’un germanet/a, separació de parella…

 

MAPA DE LOCALITZACIÓ
GALERIA DE FOTOS